Autoresponder

Salah satu langkah paling penting yang anda akan ambil sebagai seorang email marketer ialah memilih penyedia autoresponder. Dengan servis autoresponder seperti www.GetResponse.com dan www.Aweber.com, anda boleh memiliki senarai-senarai emel yang tidak terhad, setiap satunya mempunyai kod yang boleh diubahsuai dan dijadikan borang opt-in anda.     Dengan mengkategorikan senarai-senarai emel anda, anda boleh mengubahsuai kandungan

Email Marketing

Pembinaan list sudah tentu berkait rapat di antara anda dengan audien sasaran anda. Anda perlu menawarkan kepada mereka maklumat yang berkualiti dan berterusan dalam usaha mengukuhkan hubungan dengan setiap subcriber anda. Usahawan Internet atau Email Marketer kebiasaan akan mengumpulkan ‘lead’ menggunakan ‘squeeze page’ yang memfokuskan kepada topik-topik tertentu. Squeeze Page biasanya menyediakan borang opt-in atau ‘opt-in